Dmuchawy typu Roots

Dmuchawy Roots firmy MAPRO

Dmuchawy MAPRO są odpowiednie do wszystkich zastosowań wymagających znacznie wyższego natężenia przepływu niż to które oferują dmuchawy bocznokanałowe.

Maszyny wyporowe MAPRO składają się zasadniczo z pary wirników trójłopatkowych, zamontowanych na równoległych wałach, obracających się w przeciwnych kierunkach wewnątrz obudowy w kształcie liny, zamkniętej na końcach płytami bocznymi.

Dwa trójpłatkowe wirniki są zsynchronizowane za pomocą pary kół zębatych rozrządu. Gdy wirniki się obracają, powietrze jest zasysane do wlotowej strony obudowy, przemieszczane z wlotu do wylotu przez wolne przestrzenie pomiędzy wirnikami i stojanem, a na koniec jest wypychane ze strony wylotu pod wpływem ciśnienia w podłączonym systemie. Maszyny te nie wytwarzają ciśnienia w obudowie, natomiast ciśnienie tłoczenia zależy wyłącznie od rezystancji podłączonego układu.

Najczęstsze obszary zastosowań:

  • zatłaczanie powietrza do zbiorników utleniających  w oczyszczalniach ścieków;
  • wstrzykiwanie powietrza w glebę w celu biodegradacji zanieczyszczeń
  • transport pneumatyczny;

Dmuchawy wyporowe MAPRO ® spełniają wymagania Dyrektyw Europejskich 2006/42 (Maszyny), 2014/35 (Niskie Napięcie), 2014/30 (Kompatybilność Elektromagnetyczna) oraz odpowiednich Norm Zharmonizowanych.

Link do katalogu