Pomiary i Audyty

Pomiary

Oferujemy audyty systemów sprężonego powietrza.

W obliczu rosnących kosztów energii oraz opłat od emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, wydajność i efektywność systemów sprężonego powietrza nigdy nie była tak ważna. Dlatego oferujemy profesjonalne audyty takich systemów, które zapewnią oszczędności energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie wpływ naszej działalności na środowisko.

Zalety audytu sprężonego powietrza w zakładzie

  • optymalizacja pracy układu
  • mniejsze koszty eksploatacyjne
  • pomoc w pozyskiwaniu białych certyfikatów

Jakich informacji dostarczy nam Audyt !

Celem audytu jest analiza pracy układu sprężającego powietrze. Dostarczy ona odpowiedź na pytanie, czy wszystkie sprężarki są wykorzystywane w sposób dla nich najbardziej efektywny – czy są w optymalnym dla siebie punkcie pracy, czy ich dobór jest prawidłowy. Istotny jest tutaj sposób i częstość załączania i wyłączania sprężarek, czas pracy na biegu jałowym, kolejność włączania sprężarek. Sprężarki powinny być wykorzystywane w swoim pełnym zakresie wydajności.

Audyt pokaże nam również potencjał oszczędności jaki możemy osiągnąć poprzez wdrożenie rozwiązań będących wynikiem przeprowadzonego audytu. Mając tą wiedzę, jak również znając koszty, będą Państwo w stanie podjąć świadomą decyzję w zakresie dalszych działań.

Jakie narzędzia wykorzystujemy do przeprowadzenia pomiarów ?

Do audytów systemów sprężonego powietrza wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia airINSITE firmy Gardner Denver, które łączą unikalną wiedzę w dziedzinie pomiarów ze sprawdzonym sprzętem i oprogramowaniem. Rejestratory danych airINSITE zawierają wysokiej jakości czujniki do zbierania i przechowywania informacji związanych z ciśnieniem, temperaturą , punktem rosy czy natężeniem przepływu powietrza. Urządzania te posiadają także rejestratory napięcia i natężenie prądu, które umożliwiają dokładny pomiar rzeczywistej mocy stosowanych urządzeń. Na podstawie zebranych danych, kreatory symulacji pozwalają nam wykazać oszczędności kosztów poprzez symulację zastosowania różnych konfiguracji sprężarek, zarówno stałych, jak i zmienoobrotowych.

Jak wyglądają wyniki z przeprowadzonych audytów ?

– Dostarczamy szczegółowe analiz systemu sprężonego powietrza i raporty z jakości jego funkcjonowania.

– Przekazujemy konkretne wskazania i możliwości ulepszeń w systemie sprężonego powietrza

– Identyfikujemy ewentualne wycieki powietrza z systemu i przygotowujemy praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania systemem.