Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kilkaset specjalistycznych instalacji sprężonego powietrza

Instalacje sprężonego powietrza i próżni

W trakcie 30 lat pracy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kilkaset specjalistycznych instalacji sprężonego powietrza, m.in. w hutach szkła, szpitalach, zakładach produkcji farmaceutycznej i zakładach produkcji budowlanej.

Każdą instalację dopasowujemy indywidualnie pod kątem wymagań danego zakładu produkcyjnego. Nasi inżynierowie są pasjonatami swojej pracy, a o ich wiedzy i doświadczeniu świadczy długa lista referencji. Głęboka analiza potrzeb i precyzja w planowaniu pozwalają zwiększyć wydajność całego systemu.  Wieloletnia współpraca z wiodącymi producentami urządzeń sprężających daje nam pewność niezawodności ich działania.  

Jak wygląda instalacja sprężonego powietrza?

Mówiąc najprościej, instalacją sprężonego powietrza nazywamy każdy rurociąg technologiczny służący do rozprowadzania sprężonego powietrza od sprężarki do punktów odbioru, w określonej ilości, czasie i pod konkretnym ciśnieniem. Tego rodzaju systemy mają bardzo wszechstronne zastosowania. Funkcjonują w przemyśle, między innymi jako napęd wielu narzędzi (szlifierki, klucze pneumatyczne, wiertarki, sprzęt do piaskowania, malowanie natryskowe itp.). Instalowane są również w warsztatach mechanicznych i samochodowych.

Instalacje sprężonego powietrza składają się z:

 • sprężarek (kompresorów) wyposażonych w system sterowania i regulacji,
 • systemów uzdatniania sprężonego powietrza (filtry, osuszacze, cyklony),
 • zbiorników ciśnieniowych,
 • instalacji dystrybucji sprężonego powietrza, czyli rurociągów.

Dobór urządzeń i rurociągów w instalacjach sprężonego powietrza

Poszczególne elementy instalacji sprężonego powietrza dopasowujemy indywidualnie pod kątem zastosowania i wymagań systemu. Wszystko zależy od tego, jakie ilości powietrza, w jakim czasie oraz pod jakim ciśnieniem będą potrzebne. Bardzo ważne jest prawidłowe rozplanowanie oraz montaż rurociągów. Jeżeli rury będą nieodpowiednio rozmieszczone i połączone, system będzie generował straty energii wynikające ze spadków ciśnienia oraz straty powietrza w punktach rozszczelnienia. Podczas doboru średnicy rurociągu należy przyjąć, że prędkość powietrza nie powinna przekraczać 10m/s w rurociągu głównym i 15 m/s na odejściach do maszyny. Pamiętajmy, że zbyt mała średnica rurociągu i jednocześnie duża ilość kolan powodują znaczące spadki ciśnienia. To wymusza pracę sprężarki na wyższym ciśnieniu i w efekcie zwiększony pobór energii. Zamiast kolanek lepiej stosować prowadzenie rur po łuku. Obniżenie ciśnienia pracy sprężarki już o 1 bar może przynieść oszczędności na poziomie nawet 7%. Wszelkie nieszczelności mogą powodować straty energii na poziomie od 3 do nawet 60% w zależności od rodzaju systemu.

Zastosowanie zaworów odcinających pozwoli na prowadzenie prac modernizacyjnych lub naprawczych bez konieczności odłączania całego systemu. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy instalacja sprężonego powietrza jest rozległa, skomplikowana i poddawana intensywnej eksploatacji.

Bardzo istotnym elementem tego rodzaju systemu są odwadniacze, które powinny funkcjonować przy każdym stanowisku odbioru powietrza. Wskutek różnicy temperatur powietrze w rurach skrapla się i woda może być usuwana jest przez odwadniacz powietrza. W niektórych przypadkach, m.in. w pracy ze sprzętem elektronicznym, już niewielka ilość wody może okazać się szkodliwa.

Uzdatnianie sprężonego powietrza

Proces uzdatniania  sprężonego powietrza polega na:

 • osuszeniu,
 • filtracji zanieczyszczeń,
 • odolejeniu,
 • redukcji ciśnienia.

Powyższe procesy wpływają na zwiększenie trwałości elementów pneumatyki, wydłużenie żywotności poszczególnych części systemu oraz zmniejszenie ryzyka awaryjności.  W sprężonym powietrzu mogą znajdować się zanieczyszczenia, takie jak:

 • cząstki stałe – dostają się do instalacji wraz z powietrzem zasysanym z otoczenia lub powstają w rurociągu i systemach (kurz, zgorzeliny, cząstki uszkodzonych uszczelnień),
 • olej – pochodzi ze sprężarki lub ścianek przewodów,
 • woda – to skroplona para wodna pochodząca z powietrza zasysanego przez sprężarkę. Ilość zależy m.in. od różnic temperatur bądź wilgotności otoczenia.

Filtracja pozwala na usunięcie cząstek stałych. Filtry usuwają również wodę i większe cząstki oleju.

Odolejanie zachodzi w specjalnych odolejaczach. Filtry nie usuwają całkowicie nadmiaru oleju, który przedostaje się do sprzężonego powietrza. W niektórych branżach przemysłu wymagane jest powietrze całkowicie pozbawione cząstek oleju (branża spożywcza, farmaceutyczna, lakiernictwo itp.). Odolejanie następuje w kilku etapach. Filtry-separatory oddzielają krople oleju poprzez odśrodkowe wytrącanie ich na ściankach urządzenia. Następnie filtry dokładne eliminują cząstki oleju do pierwszej klasy czystości powietrza. W niektórych systemach stosuje się dodatkowo filtry z wkładem zawierającym węgiel aktywny.

Osuszanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji pneumatycznych. Nadmiar wody może bowiem prowadzić do korozji, co w konsekwencji zagraża wtórnym zanieczyszczeniem medium cząstkami stałymi. Rdza powoduje zmniejszenie przekroju przewodów, a nagromadzona woda zwiększa współczynnik tarcia powietrza o skorodowane powierzchnie. Woda powoduje ponadto wypłukiwanie smarów z elementów ruchomych, co skutkuje ich przyspieszonym zużywaniem się.

Redukcja ciśnienia przebiega z zastosowaniem reduktorów (zaworów) sterujących ciśnieniem. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałej wartości ciśnienia na wyjściu sprężonego powietrza, niezależnie od wahań ciśnienia na wejściu.

Zastosowanie instalacji sprężonego powietrza

Zapraszamy do poznania naszych dotychczasowych realizacji instalacji systemów sprężonego powietrza. Takie instalacje wykonaliśmy w dziesiątkach zakładów przemysłowych Więcej…