Dmuchawy typu Roots

Dmuchawy Roots firmy MAPNER

Firma Mapner w swojej ofercie posada specjalistyczne dmuchawy typu Roots. Wykorzystują one trójłopatkowe tłoki obrotowe, dzięki którym uzyskujemy wydajne dmuchawy zdolne do generowania dużych prędkości przepływu przy niskich ciśnieniach lub podciśnieniu, co jest przydatne w różnorodnych procesach przemysłowych.

Jak działają Dmuchawy typu Roots

Dmuchawa z tłokiem obrotowym składa się  ze stojana, w którym umieszczone są dwa symetryczne tłoki w kształcie trójzębnego koła zębatego, które obracają się w przeciwnym kierunku i ze stałą prędkością.

Tłoczona ciecz wpływa do komory utworzonej przez stojan i tłoki, które obracając się, przenoszą ją do dyszy sprężającej. Końcowe ciśnienie robocze zależy wyłącznie od oporu, jaki należy pokonać w wyniku tarcia w rurach z cieczą oraz od specyficznych właściwości użytkowych.

Utrzymywanie stałego ciśnienia i zwiększanie prędkości dmuchawy proporcjonalnie zwiększa natężenie przepływu napędzanego płynu. Pobierana moc jest automatycznie dostosowywana do rzeczywistego ciśnienia roboczego, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

Rozwiązania ATEX

Dmuchawy typu Roots firmy MAPNER posiadają certyfikat zgodny z dyrektywą ATEX 94/9/CE, co jest wymogiem niezbędnym do instalacji w miejscach, w których może tworzyć się atmosfera potencjalnie wybuchowa. Atmosferę wybuchową definiuje się jako mieszaninę powietrza z paliwem w postaci gazu, pary, chmury lub pyłu, w takiej proporcji, że nadmierna temperatura, łuki elektryczne, iskry lub inne źródło zapłonu o wystarczającej energii mogą
spowodować jego wybuch.

Link do katalogu