Pompy próżniowe

Próżnia centralna

Od ponad 15 lat opracowujemy  systemy centralnej próżni, które zastępują liczne, niewielkie pompy. Mimo że takie źródła centralne wymagają budowy rozległych instalacji oraz konieczności zagwarantowania nieprzerwanej pracy, to średnio i długoterminowe korzyści są znaczące:

  • ograniczenie zużycia energii
  • ograniczenie ilości urządzeń w zakładzie
  • ograniczenie poziomu hałasu
  • niższe koszty przeglądów 
  • mniejsza częstotliwość wykonywania przeglądów 
  • ograniczenie kosztów obsługi do minimalnej liczby urządzeń
  • stała i wysoka próżnia
  • wysoka wydajność
  • niskie koszty eksploatacji

Centralna próżnia – co bierzemy pod uwagę przy projektowaniu?

W przypadku projektowania systemu centralnej próżni, doboru pomp próżniowych i zabezpieczeń bierzemy pod uwagę wiele czynników, takich jak typ materiału, z którym próżnia pracuje, ilości materiału, masa materiału, struktura powierzchni, charakterystyka materiału (lepki, mokry, suchy itp.), charakterystyka zasysanej atmosfery (wybuchowa, zapylona, wilgotna), środowisko, w którym pracują pompy (wysokość npm i temperatury otoczenia), długość rurociągów, średnice przewodów, rodzaj urządzeń wykonawczych, liczba operacji, liczba towarzyszących czynności zużywających próżnię, poziom próżni i prędkość jej osiągania i wiele innych.

Powyższe szczegóły wskazują jak skomplikowany może być system próżniowy. Ze względu na fakt, że pompy próżniowe zasysają powietrze/gazy z otoczenia maszyn wykorzystujących próżnię oraz ciecze, opary, pyły związane z produktem przenoszonym, pakowanym, odgazowywanym, należy instalację centralnej próżni dobrze zabezpieczyć, by szkodliwe zanieczyszczenia nie dostały się do pomp próżniowych i nie zdegradowały oleju i wewnętrznych części pomp. W zależności od potrzeb pompy muszą być wyposażone w odpowiednie filtry, separatory cieczy lub kondensatory pary wodnej.

Na system centralnej próżni składają się pompy próżniowe, sterownik do zarządzania pracą pomp próżniowych, zabezpieczenia pomp przed szkodliwymi składnikami zasysanego gazu, rurociągi, zbiorniki buforowe, zawory, przepływomierze i wakuometry.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja próżniowa zapewnia długą, ekonomiczną i bezusterkową eksploatację pomp próżniowych. Nasi inżynierowie pomagają w określeniu wymagań instalacji w szczegółowym zastosowaniu i przygotowują projekty instalacji dostosowane do określonych potrzeb.

Głównym elementem naszych instalacji są produkty marki Pneumofore. Są to pompy, które są dedykowane do zastosowania w tego typu rozwiązaniach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach serii UV /kliknij tutaj >>/