Kalkulatory

Wielkość nieszczelności w sieci

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.

Nieszczelności sieci przekładają się bezpośrednio na większe niepotrzebne zużycie energii elektrycznej. Im większy jest procent nieszczelności w całkowitej wydajności zainstalowanych sprężarek, tym większa moc jest tracona. Przy danym koszcie zakup energii wartość traconej energii oznacza wymiernie stracone pieniądze