Kalkulatory

Kalkulator spadku ciśnienia w sieci

Wynik: ______

* Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.

Spadek ciśnienia w sieci jest sumą spadków poszczególnych odcinków rurociągu, urządzeń przez które przepływa powietrze. Średnica poszczególnych odcinków powinna zostać dobrana, aby przy określonym zapotrzebowaniu spadek ciśnienia był minimalny.

Przy doborze średnicy przewodów sieci należy wziąć pod uwagę:

  • wielkość przepływu powietrza
  • długość przewodu
  • ciśnienie robocze
  • wszystkie elementy dławiące zainstalowane na danym odcinku

Jest kilka znanych sposobów prowadzenia sprężonego powietrza do rozproszonych w budynku punktów odbioru. Powszechnie stosowana jest prosta instalacja, w której sprężone powietrze tłoczone jest do centralnej magistrali, z której odchodzą poszczególne nitki zaopatrujące pojedyńcze punkty odbioru.

W takiej centralej magistrali mogą wystąpić duże spadki ciśnień w końcowych odcinkach instalacji. Poza tym ewentualna awaria, przeciek w centralnej magistrali znacznie uniemożliwia lub znacznie ogranicza pracę wszystkich odbiorników. Dlatego też zamyka się rurociąg w pętli. Zasilany jest on na obu końcach. Spadki są wtedy niższe. Najbardziej elastyczna jest jednak sieć połączeń poprzecznych i podłużnych. Poprzez zastosowanie zaworów odcinających można wyłączać poszczególne odcinki.

Dobrze jest opracować projekt instalacji sprężonego powietrza, który uwzględnia:

  • poparte obliczeniami wielkości ciśnień we wszystkich punktach odbioru
  • możliwość zamknięcia obwodów w celu okresowego serwisowania urządzeń, bez konieczności wyłączania całości
  • potrzebę minimalizowania ilości złączek, trójników, kolanek, łuków powodujących straty ciśnienia.
  • konieczność nachylenia wszystkich rurociągów sprężonego powietrza w wysokości 2% w celu uniknięcia zbierania się kondensatu pary wodnej.
  • konieczność wyposażenia najniższych punktów instalacji w spust kondensatu ze zbiornikiem.
  • konieczność prowadzenia wyprowadzenia odgałęzień w górnej części przewodu, uniemożliwiających wpływ kondensatu do odbiorników