Usługi outsourcingowe

Sprzedaż sprężonego powietrza

Oferujemy usługę sprzedaży sprężonego powietrza. W ramach tej usługi podejmujemy się stałego dostarczania określonej ilości sprężonego powietrza o gwarantowanej jakości po z góry ustalonej cenie. Realizacja takiej usługi nastąpi w Państwa zakładzie produkcyjnym do którego dostarczymy odpowiednie do Państwa wymagań urządzenia na bazie na zawartej umowy.

Zakup sprężonego powietrza – zalety


– oszczędności: opłata tyko z wykorzystane powietrze
– uniknięcie zbędnych kosztów związanych z zakupem urządzeń i ich stałą eksploatacją
– opieka nad urządzeniami , dbałość o ich sprawność i niezawodność po stronie BP Techem Sp. z o.o.
– na czas trwania umowy na dostarczanie sprężonego powietrza, gwarantujemy serwis, a także szybką i bezpłatną wymianę urządzenia w przypadku awarii.

sprzedaż sprężonego powietrza

W ramach naszej usługi dotyczącej sprzedaży sprężonego powietrza, oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje dostarczenie, instalację oraz precyzyjną konfigurację urządzeń niezbędnych do wytworzenia sprężonego powietrza. Nasz zespół specjalistów dokładnie analizuje specyfikę Państwa procesów produkcyjnych, aby zapewnić sprężone powietrze o najwyższej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań technicznych.

Dostarczymy sprężone powietrze w następujących 5 krokach:
1) Klient przysyła informacje o zapotrzebowaniu na sprężone powietrze i jego parametrach
2) BP Techem dobiera sprężarkę, wycenia usługę, przygotowuje umowę
3) Strony podpisują umowę
4) BP Techem podłącza i konfiguruje urządzenia w zakładzie Klienta
5) Proces korzystania ze sprężonego powietrza w ramach umowy rozpoczyna się od dnia uruchomienia sprzętu i po podpisaniu protokołu uruchomienia urządzeń w zakładzie produkcyjnym klienta.

Koszty tej usługi wyceniamy indywidualnie w zależności od parametrów sprężonego powietrza, które należy Państwu zapewnić . Dlatego, w celu uzyskania oferty zapraszamy do kontaktu:

mail: sprezarki@techem.com.pl

Tel: +48 22 489 65 10