Kalkulatory

Ilość wilgoci zasysanej wraz z powietrzem przez sprężarkę

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.

Aby sprężarka mogła prawidłowo działać, musi zasysać powietrze z zewnątrz. W tym wypadku ważna jest ilość wilgoci, która jest zasysana przez sprężarkę wraz z powietrzem. Na początku warto wyjaśnić, czym jest wilgotność sprężonego powietrza. Żeby ją obliczyć, szczególnie przydatny będzie kalkulator ilości wilgoci zasysanej wraz z powietrzem przez sprężarkę.

Wilgotność sprężonego powietrza – czym jest?

Wilgotność względna to stosunek między maksymalną a rzeczywistą ilością pary wodnej zawartej w powietrzu, jaką może wchłonąć w danej temperaturze.

Warto wiedzieć, że wilgotność właściwa jest definiowana w gramach na kilogram – to inaczej stosunek masy pary wodnej w kg do ilości suchego powietrza. Różnica między wilgotnością właściwą a wilgotnością bezwzględną jest taka, że ta druga określa stosunek masy wilgoci w kg na jeden metr sześcienny wilgotnego powietrza.

Istnieje również w fizyce pojęcie punktu rosy i ciśnieniowego punktu rosy. Niezależnie od temperatury otoczenia istnieje taki punkt, kiedy powietrze nie może przyjąć już więcej wilgoci. Jest on nazywany właśnie punktem rosy. Jeśli mowa jest o nasyconym sprężonym powietrzu, chodzi o ciśnieniowy punkt rosy. W tym momencie tworzy się właśnie kondensacja, którą należy szybko usunąć.

Jak obliczyć ilość kondensatu w sprężonym powietrzu?

W takich obliczeniach będzie konieczny kalkulator ilości wilgoci zasysanej wraz z powietrzem przez sprężarkę. Ilość kondensatu w sprężonym powietrzu jest zależna od temperatury otoczenia powietrza, które wchodzi w sprężarkę.

Im wyższa będzie temperatura, tym więcej powstanie kondensatu. Np. przy temperaturze otoczenia równej 20 stopniom Celsjusza wilgotność powietrza jest równa 17,30 g/m³. Jeśli temperatura z kolei wzrasta do 35 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza także wzrasta i to dwukrotnie – wynosi wtedy 39,63 g/ m³.

Każda sprężarka musi więc posiadać osuszacz kondensacyjny albo adsorpcyjny. W innym wypadku kondensat przedostaje się do sieci linii sprężonego powietrza, co stanowi duże zagrożenie. Należy więc utrzymać kondensację na możliwie jak najniższym poziomie. Zbyt duża kondensacja może znacznie spowolnić działanie sprężarki, a nawet ją zepsuć. Przy sprężarkach olejowych niezwykle istotne jest także oddzielanie oleju od wody i także utrzymanie poziomu kondensacji na niskim poziomie.

Dlatego tak ważne jest używanie kalkulatorów ilości wilgoci zasysanej wraz z powietrzem przez sprężarkę, a także kontrolowanie ilości kondensatu.