Sprężarki łopatkowe Hydrovane

Zastosowania sprężarek Hydrovane

Sprężarki Hydrovane charakteryzują się wyjątkową efektywnością w sprężaniu powietrza i gazu w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych, w szczególności w takich branżach, jak:

Budownictwo

Wiertarki pneumatyczne, maszyny do ubijania i palowania / Przenośniki do betonu / Klimatyzacja / Narzędzia pneumatyczne / Systemy wentylacyjne / Czyszczenie ciśnieniowe / Śrutowanie / Fluidyzacja produktów.

Energetyka

Pneumatyczne urządzenia produkcyjne / Chłodzenie / Pompy pneumatyczne / Czyszczenie filtrów / Czyszczenie rurociągów
/ Energetyka wiatrowa / Zawory sterujące / Obróbka drogich i rzadkich materiałów / Transport / Zwiększenie ciśnienia gazu
w mikroturbinach.

Medycyna i stomatologia

Pneumatyczne narzędzia medyczne / Urządzenia do sterylizacji / Zastosowania laboratoryjne / Sprzęt dentystyczny.

Motoryzacja

Pompowanie opon / Roboty pneumatyczne / Cięcie plazmowe i spawanie / Narzędzia pneumatyczne / Malarnie / Powietrze do oddychania.

Przemysł farmaceutyczny

Zawory regulacyjne i siłowniki / Przenoszenie materiałów / Wytwarzanie azotu / Kurtyny powietrzne / Suszenie produktów.

Przemysł morski

Narzędzia pneumatyczne / Szlifowanie / Urządzenia do malowania natryskowego / Oczyszczanie wody balastowej / Urządzenia załadunkowe / Tankowce chemiczne / Wytwarzanie azotu.

Przemysł elektromaszynowy

Zakłady przetwórstwa aluminium i stali / Narzędzia pneumatyczne / Urządzenia do malowania natryskowego / Urządzenia
pneumatyczne do transportu / Śrutowanie / Chłodzenie i ogrzewanie / Czyszczenie / Urządzenia spawalnicze.

Rolnictwo

Maszyny rolnicze / Przetwórstwo mleka / Transport.

Rozrywka

Fontanny / Baseny kąpielowe / Kolejki w parkach rozrywki / Symulatory.

Śnieg

Armatki śnieżne.

Transport – Pociągi szynowe, kolej podziemna, lokomotywy manewrowe, tramwaje, metro, trolejbusy

Pneumatyczne systemy hamowania / Układy pneumatyczne drzwi / Układy zawieszenia / Systemy poziomowania podłóg / Pantografy/ Klaksony / Wycieraczki.

Wojsko

Kompresory mobilne / Symulatory / Cele do strzelania / Mobilne urządzenia do czyszczenia dział czołgowych.

Zastosowania komunalne

Natlenianie i uzdatnianie wody / Regulacja przepływu w utylizacji ścieków i natlenianie / Przedmuch kabli światłowodowych / Niwelacja gruntów.

Zastosowania specjalne

Uzdatnianie wody – kontrola czystości / Zakłady produkcji cementu / Suwnice bramowe w hutach aluminium / Wyścigi samochodowe i motocyklowe – pompowanie opon / Poligrafia, itp.

Żywność i browarnictwo

Pakowanie / Przenoszenie produktów / Maszyny do napełniania / Pompy / Wytwarzanie azotu / Noże powietrzne.