Osuszanie i oczyszczanie

Uzdatnianie powietrza

Wśród urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza ważne miejsce zajmuje osuszacz sprężonego powietrza. To urządzenie, które eliminuje wodę i parę wodną z powietrza emitowanego przez sprężarkę. Kompresja powietrza atmosferycznego zachodzi w naturalnym otoczeniu, w którym znajdują się liczne zanieczyszczenia, między innymi para. Temperatura punktu rosy powietrza w przewodach instalacji jest wyższa względem powietrza atmosferycznego, przez co w przewodach urządzenia dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jak wiadomo, wszelka wilgoć w przewodach instalacji sprężonego powietrza jest niewskazana. Prowadzi bowiem do korozji osprzętu, zamarzania zewnętrznych przewodów, a po czasie awarii całej instalacji.

Osuszacz sprężonego powietrza skutecznie zapobiega szkodliwemu wpływowi wody na działanie instalacji. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala uniknąć przerwania kosztownych procesów produkcji i serwisowania elementów instalacji. Ze względu na wspomniany już punkt rosy osuszacze sprężonego powietrza dzielą się na:

Osuszacze membranowe

Osuszacze, które usuwają parę wodną za pomocą specjalnej membrany. Proces ten zachodzi po uprzednim, bardzo dokładnym przefiltrowaniu powietrza przez filtr koalescencyjny. Wówczas z powietrza usuwana jest woda w stanie ciekłym, oleje oraz wszelkiego rodzaju cząstki stałe. W momencie, kiedy powietrze przechodzi przez otwory membrany, suche powietrze kierowane jest ku zewnętrznym powierzchniom membrany, co eliminuje parę wodną. Do instalacji dociera tylko suche i dokładnie oczyszczone powietrze. Wilgoć uwalniana jest z powrotem do atmosfery. Moc suszenia membrany uzależniona jest od natężenia i ciśnienia powietrza w instalacji. To rozwiązanie wyróżnia się cichą pracą. Jest też ekonomiczne, bo nie wymaga prądu. Wkłady filtra wstępnego w osuszaczu membranowym należy wymieniać dwa razy w roku. Tego rodzaju sprzęt stosowany bywa najczęściej w przypadku instalacji do malowania natryskowego, sprzętów medycznych, układów hamowania itp.

Osuszacze chłodnicze (ziembnicze)

Te osuszczacze wykorzystują dwa wymienniki ciepła: powietrze-powietrze i powietrze-zamrażanie (w niektórych modelach działa pojedynczy wymiennik TRISAB łączący obydwie funkcje). To urządzenie znajduje zastosowanie w sprężarkach typu hermetycznego. Zimno powietrza wychodzącego schładza powietrze zasysane do temperatury bliskiej zamarzaniu wody. To powoduje skroplenie wilgoci, która następnie zbierana jest w separatorze i odprowadzana na zewnątrz. Osuszacz chłodniczy należy do najczęściej stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza przemysłowych lub warsztatowych. Urządzenie wykorzystuje do schładzania czynnik ziębniczy w stanie gazowym, najczęściej gaz R134-a używany powszechnie w klimatyzatorach. Obecnie produkowane osuszacze ziębnicze nie wykorzystują już gorącego gazu, co pozwala na oszczędność energii sięgającą nawet 40%.

W osuszaczach chłodniczych wilgotność powietrza zmniejszana jest w procesie schładzania. Chłodzenie następuje w obiegu chłodzącym za pomocą sprężarki i wymiennika ciepła. Urządzenia są energooszczędne. Zapewniają niskie spadki ciśnienia. Należą do jednych z najchętniej wybieranych na rynku osuszaczy sprężonego powietrza. Zastosowane w ich produkcji gazy ziębnicze (czynniki chłodzące) wykazują niewielki potencjał, jeżeli chodzi o wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego. Dlatego są to rozwiązania w pełni przyjazne dla środowiska.

Osuszacze chłodnicze mogą mieć postać kompleksowych systemów z wbudowanym elektronicznie sterowanym drenem kondensatu, wskaźnikiem punktu rosy oraz wymiennikiem ciepła o trzech funkcjach: powietrze-powietrze, powietrze-chłodziwo oraz separator wody.

Sprężarki z osuszaczami membranowymi

Z naszej ofercie znajdują się sprężarki łopatkowe z osuszaczami membranowymi firmy Hydrovane.

Sprężarki z osuszaczami chłodniczymi

Z naszej ofercie znajdują się sprężarki łopatkowe z osuszaczami chłodniczymi firmy Hydrovane.

Oszczędne osuszacze chłodnicze do sprężarek śrubowych

Do sprężarek śrubowych możemy zaproponować Państwu nowe osuszacze chłodnicze FlexiDry firmy Champion, które charakteryzują się oszczędnością poboru energii, niezawodnością i niskimi kosztami operacyjnymi, dzięki możliwości adaptacji do rzeczywistych potrzeb systemów sprężonego powietrza. System regulacji osuszaczy steruje ich pracą, gwarantując najbardziej efektywną metodę osuszania sprężonego powietrza oraz dużą oszczędność energii i wyjątkową stabilność punktu rosy w dynamicznie zmiennych warunkach.

Najważniejsze zalety osuszaczy chłodniczych Champion:

Nowy wysokowydajny wymiennik ciepła
Duże oszczędności energii
Minimalny spadek ciśnienia
Znikomy wpływ na środowisko
Zmniejszony ślad węglowy
Łatwość instalacji
Łatwość serwisowania
Maksymalna niezawodność