Sprężarki łopatkowe Hydrovane

Sterowniki dla zespołu sprężarek

Oferujemy dwa typy sterowników mikroprocesorowych:

  • Firmy MikroSter
  • Firmy AirLeader

To urządzenia automatyki przemysłowej przystosowane do współpracy z każdym rodzajem sprężarek: łopatkowych, śrubowych i tłokowych. Dzięki tym wyspecjalizowanym układom sterowania możliwe jest także łączenie ze sobą kompresorów pochodzących od różnych producentów. Oprogramowanie sterowników uwzględnia wszelkie warunki specyficzne dla danego zakładu.

Wymienione sterowniki mikroprocesorowe współpracują nie tylko ze sprężarkami dostępnymi w ofercie BP Techem, lecz  także ze sprężarkami innych producentów i innych typów: śrubowymi i tłokowymi. Dzięki temu możliwe jest zaprogramowanie urządzeń do sterowania kilkoma kompresorami pracującymi w jednym zakładzie.

Zastosowanie sterownika nie tylko ułatwia obsługę kilku systemów sprężonego powietrza, ale przede wszystkim podnosi ich efektywność energetyczną. Sterownik sprężarki nowej generacji monitoruje, wizualizuje i analizuje pracę kompresorów. Funkcjonalność sterowników dostępnych w BP Techem tkwi w zdolności do koordynowania pracą kompresorów różnych producentów, typów i wielkości, nie tylko łopatkowych, lecz również śrubowych i tłokowych.

Jak działa sterownik? 

Dzięki zastosowaniu sterownika można m.in. dostosowywać ilość produkowanego powietrza do zapotrzebowania na nie w danym momencie. Sprężarki łączy się ze sterownikiem szeregowo, za pomocą specjalnych modułów przyłączeniowych, w które wyposażone są urządzenia. Moduł odbiera sygnały dotyczące pracy kompresora. Do kompresora podłączony jest przetwornik ciśnienia. Zdalne ustawianie wartości ciśnienia znacząco ułatwia obsługę urządzeń. 

Sterowanie układem sprężonego powietrza 

Sterowanie kompresorami zachodzi w dwóch trybach:

  1. sekwencyjnym
  2. kaskadowym

Tryb sekwencyjny dedykowany jest sprężarkom o podobnej wielkości. W tym przypadku sterownik  ma załączać maszyny w taki sposób, aby poziom ich eksploatacji był wyrównany.

Tryb kaskadowy natomiast przeznaczony jest do sterowania urządzeniami o zróżnicowanych wielkościach. Wówczas jedna sprężarka (wykazująca największą wydajność) przeznaczona jest do pracy ciągłej. Sterownik załącza pozostałe kompresory w momentach szczytowego poboru sprężonego powietrza. Maszyny o niższej wydajności wspomagają tę o najwyższej mocy.

Osoba obsługująca układ nastawia na sterowniku górną i dolną wartość ciśnienia utrzymywanego w zbiorniku powietrza. Reszta regulacji pracy systemu spoczywa na sterowniku. W przypadku awarii jednej ze sprężarek sterownik automatycznie wyklucza ją z układu bez przerywania ciągłości pracy. W układ można włączyć komputer, co pozwala na zdalne sterowanie systemem i odtworzenie historii pracy kompresorów.

Sterownik AirLeader 

Dostępny w ofercie BP Techem sterownik AirLeader oferuje tzw. sterowanie nadrzędne. W przeciwieństwie do sterowania kaskadowego, nadrzędne minimalizuje czas pracy sprężarek na biegu luzem. Nawet przy wąskim zakresie ciśnień sterownik ten dobiera odpowiednią kombinację pracy urządzeń, aby jak najefektywniej wykonywały one zadania. Ograniczenie rozruchów i cykli dociążeń pozytywnie wpływa na eksploatację kompresorów.

Sterownik Mikroster

Sterowniki MikroSter zaprogramowane są na kaskadowy i sekwencyjny tryb pracy. Różne warianty opracowane przez producenta w poszczególnych trybach pozwalają na dokładny dobór algorytmu sterowania do potrzeb danej instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie na podstawie pomiarów ciśnienia w sieci steruje kompresorami tak, aby dostosować ich wydajność do aktualnego poboru powietrza. Automatyka przemysłowa MikroSter obejmuje także m.in. sterowniki do sprężarek z silnikiem spalinowym, z silnikiem elektrycznym, do osuszaczy ziębniczych i innych urządzeń w systemach sprężonego powietrza przeznaczonych do pracy z różnymi typami sprężarek: śrubowymi, tłokowymi i łopatkowymi. 

W każdym przypadku wybór sterownika powinien być poprzedzony pomiarami pracy kompresorów. Firma BP Techem oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie doboru sterowników sprężarek wszelkiego rodzaju.