Akcesoria próżniowe

Filtry próżniowe F

Filtry wlotu powietrza
od 1/2″ do 4″, do gazu

W zależności od zastosowania powietrze wlotowe może być szczególnie pełne zanieczyszczeń i/lub elementów potencjalnie szkodliwych dla pompy próżniowej. W związku z tym zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do pompy próżniowej jest podstawowym warunkiem, aby zapewnić jej doskonałe działanie i długą żywotność.

Służą temu filtry próżniowe, które są montowane na króćcu wlotowym pomp próżniowych lub na rurociągu instalacji. Mają one prostą, praktyczną konstrukcję, gwintowane przyłącza do instalacji oraz łatwo otwieraną pokrywę umożliwiającą szybkie czyszczenie wkładu filtra.

Zalety filtrów próżniowych

Filtry próżniowe zapewniają ciągłą pracę pomp i chronią je przed zanieczyszczeniami. Oprócz tego do niewątpliwych zalet filtrów możemy zaliczyć:

  • łatwy montaż,
  • prostą konstrukcję,
  • łatwą konserwację,
  • zmniejszone ryzyko awarii lub zatrzymania pompy.

Filtry charakteryzują się:

  • stopień próżni: do średniego podciśnienia;
  • stal nierdzewna: skuteczność na poziomie 99% w zakresie usuwania cząstek stałych o wielkości min. 60 mikronów;
  • poliester: skuteczność na poziomie 99% w zakresie usuwania cząstek stałych o wielkości min. 5 mikronów;
  • papier: skuteczność na poziomie 99% w zakresie usuwania cząstek stałych o wielkości min. 7 mikronów;
  • korpus ze stali węglowej.