Rola gwarancji w procesie eksploatacji sprężarki przemysłowej

Kiedy rozważamy zakup sprężarki przemysłowej, dokładnie liczymy koszty związane eksploatacją. Warto wtedy wziąć również pod uwagę długość gwarancji oferowanej przez producenta.

Na koszt eksploatacji systemu sprężonego powietrza wpływa wiele czynników m.in.:

• Utrzymanie systemu (usługa serwisowa realizowana przez firmy zewnętrzne oraz części sprężarek i urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza),
• Koszty osobowe (drobne naprawy, codzienna obsługa, proste regulacje),
• Koszty utraconej produkcji podczas przestoju linii produkcyjnej spowodowanego brakiem sprężonego powietrza,
• Koszty wybrakowanych produktów powstające przy produkcji z nieodpowiednimi parametrami sprężonego powietrza,
• Koszty przyspieszonego zużycia urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza spowodowanego złą jakością powietrza, np. zbyt wilgotnym lub zaolejonym sprężonym powietrzem.

Dodatkowe koszty pojawiające się podczas eksploatacji systemu sprężonego powietrza, a występujące najczęściej po okresie gwarancji to wartość części lub całych zespołów, które należy wymienić w przypadku awarii. Z tego właśnie względu najlepiej wydłużyć gwarancję do maksimum.

Wiele przedsiębiorstw może mieć problem z oszacowaniem kosztów eksploatacji i obsługi systemu sprężonego powietrza na najbliższych kilka lat. Wprowadzenie stałych stawek powiązanych z czasem eksploatacji pozwala na racjonalne zaplanowanie środków niezbędnych do utrzymania systemu w szczytowej sprawności i wydajności. Bez prawidłowej obsługi, trudno jest bowiem utrzymać maszyny w stanie zapewniającym wysoką niezawodność i zminimalizować koszty ich eksploatacji.

Dlaczego należy zainwestować w obsługę serwisową?

Podczas długiego okresu eksploatacji, koszt energii elektrycznej zużytej do zasilenia sprężarki znacznie przekracza koszty zakupu sprężarki i jej obsługi. Szacuje się, że energia elektryczna zużyta rocznie do zasilania sprężarki o mocy 15kW pracującej na dwie zmiany 250 dni w roku, kosztuje tyle samo co sama sprężarka. Dodatkowo nieszczelności systemu sprężonego powietrza, wpływające na obciążenie sprężarki, mogą znacznie je powiększyć. Wprawdzie sprężarka zapewnia powietrze do zasilania maszyn produkcyjnych, ale generuje koszty, które należy mieć pod kontrolą. Źle serwisowany system sprężonego powietrza znacznie zwiększa koszty eksploatacji i pomniejsza zyski przedsiębiorstwa.

Czym jest Rozszerzona 10. letnia gwarancja Advance™ 10 firmy Hydrovane ?
Gwarancja ta jest unikalnym cyklem przeglądów serwisowych, opracowanym tak, aby zapewnić pełną ochronę gwarancyjną sprężarek. Przystąpienie do programu wydłużonej gwarancji jest proste – wystarczy podpisać umowę serwisową i odebrać potwierdzenia zarejestrowania sprężarki w programie Advance™ 10. Dokumentacja jest sporządzana na początku eksploatacji sprężarki, dlatego unika się opóźnień i kłopotów powiązanych z zakupem usług, ofertowaniem i fakturowaniem. Na początku określa się stawki i terminy przeglądów okresowych. Po wykonanej usłudze odbiera się protokół serwisowy i uzyskuje wpis w książce serwisowej, a faktura za usługę wystawiana jest zgodnie z wcześniej podpisaną umową serwisową.

sprezarki-srubowe-banner

Jaki jest koszt wydłużonej gwarancji?

W zakładach produkcyjnych koszt utraconej kilkudniowej produkcji z powodu awarii i przestojów jest zwnacznie większy niż cena zakupu sprężarki. Wydłużona gwarancja zapewnia, że sprężarka przez najbliższe 10 lat będzie prawidłowo eksploatowana oszczędzając użytkownikowi problemów technicznych.10 letnią gwarancję na sprężarki łopatkowe Hydrovane uzyskuje się bez żadnych dodatkowych opłat.

Co jest objęte wydłużoną gwarancją i na jak długo?

• Stopień sprężający – 10 lat lub 48.000 godzin,
• Łopatki w stopniu sprężającym – dożywotnio,
• Wszystko poza stopniem sprężającym, łącznie z silnikami elektrycznymi i falownikami – 5 lat lub 24. 000 godzin,
• Urządzenia peryferyjne Hydrovane (filtry /odwadniacze / spusty / separatory ) – 2 lata lub 10.000 godzin.

10 letnia gwarancja sprężarki łopatkowej Hydrovane to inwestycja, która się opłaca. Bez żadnych dodatkowych kosztów redukujemy ryzyko finansowe prowadzonej działalności do minimum.