Kompresory powietrza – okresowa obsługa

Wysokiej jakości kompresory powietrza są zaprojektowane i zbudowane tak, by zapewnić wiele lat niezawodnej pracy. W związku z tym, że są to urządzenia o dosyć złożonej konstrukcji, zbudowane z wielu ruchomych i nieruchomych części oraz zespołów, regularna obsługa okresowa ma zasadnicze znaczenie. Wpływa na zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprężarki, wydłużenie żywotności i ograniczenie przestojów spowodowanych nieplanowanymi naprawami.

Niezależnie od rodzaju kompresora i wersji ciśnieniowej, najlepszym źródłem informacji na temat prawidłowej obsługi technicznej sprężarki jest instrukcja obsługi. Tam znajdziemy najbardziej wiarygodne informacje na temat okresu, po którym należy wykonać obsługę okresową (codziennie, co tydzień, raz na rok) lub o ilości przepracowanych godzin (co 1000, 2000, 4000 godzin), po których zaleca się przegląd. Zalecane czasookresy przeglądów okresowych muszą być skrócone w przypadku, gdy praca odbywa się w zakurzonym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Mogą zostać również wydłużone jeśli stosujemy olej syntetyczny zamiast mineralnego.

Przegląd techniczny kompresorów powietrza (łopatkowych lub śrubowych) obejmuje następujące obszary: 

  • Stopień sprężający: stopień sprężający jest sercem sprężarki. Jest to zespół w którym następuje proces sprężania. Stopień sprężający może zostać zniszczony przez nadmierną temperaturę, zanieczyszczenia w powietrzu lub nawet przez zanieczyszczony olej. Zwiększona głośność pracy lub wibracje mogą świadczyć o problemie dlatego należy monitorować jego pracę i zwracać uwagę na każdą słyszalną/odczuwalną zmianę.
  • Sprzęgło/napęd: istnieją różne rozwiązania przekazania napędu z silnika elektrycznego dostopnia sprężającego. Sprężarki łopatkowe Hydrovane mają napęd bezpośredni stopnia sprężającego poprzez wkładkę sprzęgła. Wkładka ta podlega prewencyjnej wymianie co 24.000 godzin.
  • Silnik elektryczny: Łożyska silnika powinny być okresowo smarowane i wymieniane nim się zużyją. Monitorowanie poboru prądu może pokazać w jakim stanie znajduje się silnik elektryczny. W przypadku sprężarek zabudowanych obudową dźwiękochłonną należy zweryfikować skuteczność wentylacji wnętrza. Prawidłowa, niska temperatura wewnątrz obudowy wydłuża żywotność silnika.
  • Filtry: Jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów ograniczenia przyspieszonego zużycia sprężarki jest regularna wymiana filtrów i oleju. Pozwoli to na zredukowanie zużycia stopnia sprężającego i zanieczyszczenia komponentów.
banner-dlugi

Wymiana filtra oleju w sprężarkach łopatkowych Hydrovane zalecana jest co 2000 godzin. Filtry powietrza, filtr obudowy sprężarki i filtr układu rozruchowego wymieniane są również co 2000 godzin.

  • Separator:  separator zabezpiecza przed nadmiernym zaolejeniem sprężonego powietrza i musi być wymieniany okresowo. W sprężarkach łopatkowych Hydrovane wymiana zalecana jest co 4000 godzin. Dzięki temu zapewniona będzie resztkowa zawartość oleju w sprężonym powietrzu
  • Olej: olej spełnia ważną funkcję przechwytując zanieczyszczenia, zabezpieczając wirujące części przed nadmiernym zużyciem, uszczelniając przestrzenie i schładzając części. Najlepszą radą, kiedy wymieniać olej jest stosowanie się do zaleceń producenta. W instrukcji obsługi z reguły podawane są dwa czasookresy wymiany oleju w zależności od rodzaju oleju. Dla sprężarek łopatkowych Hydrovane co 2000 godzin pracy na mineralnym oleju Fluid Force Red 2000 i 4000 godzin pracy na syntetycznym oleju HPO.
  • Pewność połączeń: pracujące i wirujące zespoły mogą powodować nieznaczne wibracje, które będą skutkować luzowaniem się śrub i nakrętek. Należy okresowo sprawdzać pewność połączeń i w razie potrzeby dokręcać poluzowane elementy złączne. Wibracje mogą również spowodować uszkodzenia lub przetarcia przewodów i w efekcie wycieki powietrza lub oleju. Sprawdzanie co tydzień będzie wystarczające.
  • Weryfikacja sprawności systemu bezpieczeństwa: funkcją tego systemu jest wyłączenie sprężarki w przypadku gdy naciśnie się przycisk wyłączenia awaryjnego lub temperatura oleju przekroczy graniczną dopuszczalną temperaturę. W przypadku sprężarek łopatkowych Hydrovane, gdy temperatura sprężarki osiągnie 107°C, na wyświetlaczu regulatora zostanie wyświetlone ostrzeżenie, a po przekroczeniu temperatury 110°C, sprężarka wyłączy się automatycznie. Sprawne działanie systemu bezpieczeństwa pomoże zapewnić wyższą żywotność sprężarki.
  • Utrzymanie w czystości: chłodnice aby spełniały swoją funkcję tj. schładzanie powietrza i oleju muszą być czyste. W miarę upływu czasu zanieczyszczenia z otoczenia osadzają się na powierzchni wymiennika ciepła i powodują spadek sprawności chłodzenia, a w efekcie wzrost temperatur. Czyszczenie chłodnicy, silnika elektrycznego, wewnętrznych i zewnętrznych komponentów sprężarki realizowane raz na tydzień w warunkach normalnego zapylenia otoczenia będzie wystarczające.
sprezarki-srubowe-banner

Regularna obsługa serwisowa realizowana przez wykwalifikowany personel wydłuża żywotność oraz utrzymuje sprawność i wydajność sprężarki. Istnieje opinia, że przeglądy są bardzo drogie i kosztują za dużo. Istnieje również praktyka eksploatacji sprężarki do momentu gdy już odmawia pracy. Skutkiem tego jest przestój, który w przemyśle z reguły kosztuje znacznie więcej niż koszt przeglądu okresowego. Doraźne oszczędności nie pokrywają strat produkcyjnych, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest realizacja przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta sprężarki.