Pompy próżniowe typu Roots

Seria CM z chłodzeniem wodnym

Wydajność pompowania: 170–15 330 m3/h

Pompy Rootsa PVR z silnikiem w hermetyczniej obudowie (CM) są przeznaczone do transportu gazów obojętnych. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w przemysłowych instalacjach wysokiej próżni. Seria charakteryzuje się imponującymi poziomami wydajności i wysoką niezawodnością.

Pompy Rootsa PVR mają uszczelnienia typu O-ring na kołnierzach obudowy. Do innych istotnych zalet stopnia dmuchawy należą szczelność próżniowa i chłodzenie powietrzem. Smarowanie olejem następuje przez smarowanie rozbryzgowe. Komora tłoczenia jest chroniona przez połączone uszczelnienia labiryntowe z pierścieniem prostokątnym rozbryzgowym i pierścieniem tłokowym. Zintegrowany silnik w hermetycznej obudowie zapewnia uszczelnienie wału napędowego, co pozwala wyeliminować kontakt wału z atmosferą.

Spośród dostępnych silników można wybrać modele pracujące z wysoką częstotliwością i maksymalną prędkością 7400 obr./min (125 Hz) lub częstotliwością sieci i maksymalną prędkością 2970 obr./min przy 50 Hz lub 3565 obr./min przy 60 Hz. Na życzenie silniki te mogą być stosowane z odpowiednimi przetwornicami częstotliwości do obsługi niższych prędkości i mniejszych wydajności.

Dzięki chłodzeniu silnika wodą pompy Rootsa obudowane firmy PVR nadają się do zastosowania w pomieszczeniach czystych. Na życzenie dostępne są silniki w hermetycznej obudowie chłodzone powietrzem.

Materiał obudowy wykonano ze specjalnej stali nierdzewnej, dzięki czemu jest odporny na korozję. W zależności od rodzaju procesu można wybrać jeden z dwóch wariantów silnika o wysokiej częstotliwości: Silniki C do pracy ciągłej zaprojektowano pod kątem maksymalnego obciążenia 50 mbar, natomiast silniki Y przy pracy cyklicznej mogą być obciążone do wartości 150 mbar (przez mniej niż 5 minut), obsługując znacznie krótsze okresy pracy pompy.

Rodzaje pomp Rootsa serii CM

 GM/GL CM-NGM/GL CM-YGM/GL CM-C
Rodzaj zastosowania Częstotliwość sieciDla wysokiej częstotliwości, praca cyklicznaDla wysokiej częstotliwości, praca ciągła
Prędkość pompowania (m3/h)* od 170 do 9530 od 450 do 15330od 2400 do 15330
Częstotliwość pracy (Hz) *50 oraz 60min. 40 max 125min. 40 max 120

* w zależności od pompy Roots