Karta Techniczna – Sprężarka Tranzytowa TA02 z chłodnicą