Jak podłączyć sprężarkę?

Prawidłowe podłączenie kompresora wpływa na jego długą i bezproblemową eksploatację. Podczas poszczególnych etapów montażu, należy zwrócić uwagę na szereg istotnych czynników. Na początku ważne jest jego bezpieczne przemieszczenie ze środka transportu do pomieszczenia sprężarkowni.

Transport sprężarki

Do podnoszenia i przewożenia sprężarki wykorzystujemy wózek widłowy. Przed przemieszczeniem sprężarki należy zapoznać się z wymiarami urządzenia tak, by dostosować szerokość, rozstaw i długość wideł do miejsc w sprężarce dedykowanych do transportu. Punkty podnoszenia oznakowane są piktogramem.

Wózek widłowy powinien mieć odpowiedni udźwig dostosowany do wagi sprężarki przemysłowej. Przykładowe wagi popularnych sprężarek stosowanych w przemyśle oraz, dla porównania, największej sprężarki śrubowej Gardner Denver przedstawione są w poniższej tabeli:

ProducentMoc silnika kWModelWaga kg
Champion7,5FM7205
Hydrovane22HV22494
Gardner Denver75ESM751495
Gardner Denver290ESM2904650

Waga sprężarki w ramach jednej mocy silnika może różnić się w zależności od wersji – występują też sprężarki zabudowane na zbiorniku albo wyposażone w osuszacz. Sprężarki większej mocy z kolei mogą być wyposażone w wymiennik ciepła, do tego każda ze sprężarek występuje w wersji z falownikiem, który też nieznacznie zwiększa wagę.

Podczas przemieszczania sprężarki należy zachować ostrożność i stosować się do wszelkich przepisów BHP związanych z obsługą wózka widłowego, aby uchronić się przed wypadkiem.

Pomieszczenie sprężarkowni

Instalacja sprężarki powinna być wykonana w pomieszczeniu o twardym i poziomym podłożu. Nośność podłoża powinna być na tyle wysoka, aby sprężarka stała na nim stabilnie bez niebezpieczeństwa przechylenia lub zapadnięcia się. Dopuszczalny spadek podłoża wynosi od 3 do 5 stopni.

Sprężarkownia powinna posiadać na tyle dużą powierzchnię, by po instalacji kompresora zapewniona była odpowiednia wolna przestrzeń A i B wokół, w celu wykonywania okresowych przeglądów i ewentualnych napraw. Z reguły jest to 1-1,5m w każdym kierunku, w tym nad sprężarką. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi kompresora. Czasami w instrukcji obsługi wskazana jest również wymagana kubatura pomieszczenia.

Sprężarka powinna być również zainstalowana w sposób uniemożliwiający zassanie niebezpiecznych dla eksploatacji materiałów, takich jak pyły, pary, ciecze lub lotne substancje, a zwłaszcza te wybuchowe. 

Sprężarka służy do produkcji sprężonego powietrza, a produktem ubocznym są duże ilości ciepła. Jeżeli ciepło to nie jest odzyskiwane i wyprowadzane poza pomieszczenie sprężarkowni, to wkrótce po rozpoczęciu pracy kompresora temperatura w pomieszczeniu znacznie wzrośnie. Z reguły sprężarki są dopuszczane do eksploatacji w temperaturze otoczenia od 0oC do 40-45oC. Oznacza to, że w okresie letnim w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji bardzo łatwo będzie osiągnąć lub przekroczyć maksymalną temperaturę. W konsekwencji mogą wystąpić wyłączenia awaryjne sprężarki oraz wytrącanie się nagaru z oleju oraz potencjalny spadek wydajności i nieprawidłowe funkcjonowanie automatyki, zaworów i chłodnicy.

Z tego względu sprężarkownia powinna posiadać odpowiednią wentylację grawitacyjną lub wymuszoną oraz napowietrzanie. Dodatkowo, dla lepszych parametrów eksploatacyjnych, kanał dolotowy może być wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia sprężarkowni i to najlepiej przez północną ścianę, która jest najzimniejszą ścianą w budynku. Kanał dolotowy powinien być umieszczony jak najniżej i zabezpieczony siatką filtracyjną, by pyłki oraz zarodniki roślin nie dostawały się do sprężarki. Gorące powietrze z układu chłodzenia należy wyprowadzić poza sprężarkownię kanałem wyrzutni. Gorące powietrze można też zimą skierować na halę produkcyjną w celu ograniczenia kosztów ogrzewania.

Podczas weryfikacji wentylacji i napowietrzania sprężarkowni trzeba też zwrócić uwagę na poprawny przekrój kanałów, gdyż sprężarka wymaga określonej ilości powietrza do osiągnięcia pełnej wydajności. Szczegółowe dane dotyczące przekrojów kanałów, dopuszczalnego spadku ciśnienia w kanale oraz objętościowego przepływu powietrza chłodzącego podane są w instrukcji obsługi każdej sprężarki.

Przyłącze sprężonego powietrza

Podłączenie kompresora do instalacji wykonujemy za pośrednictwem przewodu elastycznego lub kompensatora. Rozwiązanie takie zabezpieczy przed przekazywaniem ewentualnych drgań ze sprężarki na instalację oraz wpadaniem rurociągów w rezonans.  Ich średnice muszą być takie same jak przyłącze kompresora lub większe. Połączenie może być gwintowane lub kołnierzowe, a podczas doboru odpowiedniego rozwiązania należy oprócz średnicy uwzględnić jeszcze wytrzymałość na maksymalne przewidywane ciśnienie robocze oraz temperaturę sprężonego powietrza i otoczenia. 

Jeżeli sprężarka podłączona jest do instalacji przewodem elastycznym, to należy go dodatkowo zamocować, by zapobiec niebezpiecznemu ruchowi końcówki w przypadku zerwania lub rozłączenia.

Podłączenie elektryczne

Każda sprężarka ma określoną w instrukcji obsługi wielkość i rodzaj zabezpieczenia oraz średnice przewodów przyłączeniowych.

Przykładowo, dla sprężarki Gardner Denver ESM30 o mocy silnika 30kW, zalecaną wielkością bezpiecznika z opóźnieniem jest 80AgL. Sprężarkę podłącza się przewodami o zalecanych przekrojach 4G25 mm2, ale jest to wartość dla przewodów miedzianych, napięcia 400V, długości do 50m i temperatury otoczenia do 35oC. Gdyby długość przewodów była większa albo przewidywana temperatura otoczenia przekraczała 35oC, to przekrój przewodów należy zwiększyć.

Zabezpieczenie sprężarki musi być zgodne z zaleceniami i nie można bazować na doświadczeniu, bo dla jednej mocy silnika elektrycznego mogą występować różne prądy rozruchowe oraz prądy przy maksymalnym obciążeniu.

Dla przykładu w sprężarce o mocy silnika 22kW mogą występować następujące zabezpieczenia:

Hydrovane HV22 – 63A,

Gardner Denver ESM22 – 50A,

Champion FM22 – 50A (takie samo zabezpieczenie jak dla sprężarki np. o mocy 18,5kW).

Przed sprężarką należy jeszcze zamontować wyłącznik główny, który powinien być zlokalizowany jak najbliżej sprężarki i wyraźnie oznakowany.

Czasami wyłącznik główny jest zamontowany w sprężarce jako opcjonalne wyposażenie i w takim przypadku już nie ma potrzeby jego instalacji.

Przyłącze wody chłodzącej

W ostatnich czasach coraz więcej sprężarek wyposażonych jest w cieczowy wymiennik ciepła, który odzyskuję energię cieplną z rozgrzanego oleju. Wymiennik taki można też zamontować później, po kilku latach eksploatacji sprężarki.

Do podłączenia do sieci wody chłodzącej wykorzystywane są elastyczne przewody zabezpieczone zaworami kulowymi odcinającymi sprężarkę od sieci. Przewody wody chłodzącej powinny mieć zalecaną przez instrukcję średnicę oraz charakteryzować się odpornością na ciśnienie wody panujące w sieci i temperaturę, którą odzyskuje się z obiegu oleju.

Zgodnie z zaleceniami producentów wymienników dopuszczalne parametry wody chłodzącej są następujące:

  • Maksymalne ciśnienie wody chłodzącej – 10 bar
  • Minimalna temperatura wody chłodzącej na wlocie – 5oC
  • Maksymalna temperatura wody chłodzącej na wlocie – 35oC
  • Maksymalna temperatura wody chłodzącej na wylocie – 55oC

Temperatura wody chłodzącej na wylocie nie powinna przekroczyć 57oC, aby zapobiec nadmiernemu osadzania się kamienia kotłowego.

Schemat podłączenia kompresora

Sprężarka to dopiero początek instalacji sprężonego powietrza. Poniżej przedstawiamy schemat podłączenia kompresora do instalacji.

W celu osiągnięcia odpowiedniej jakości sprężonego powietrza stosujemy separator cyklonowy, zbiornik sprężonego powietrza, odpowiednie filtry i osuszacz. Osuszacz chłodniczy generuje ciepło w sprężarkowni, więc również i to urządzenie należy uwzględnić w instalacji kompresora i wymaganiach dotyczących wentylacji sprężarkowni.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu. Posiadamy wytyczne, które przekazujemy naszym klientom przed dostawą sprężarki. W nich zamieszczone są wszystkie szczegóły na temat tego, jak przebiega instalacja sprężarki przemysłowej, jak wygląda schemat podłączenia kompresora, jakie parametry musi posiadać sprężarkownia.

Dzięki nim instalacja kompresora przebiegnie sprawnie, a eksploatacja będzie bezproblemowa przez długi okres czasu.