Zastępcza sprężarka – czy warto ją mieć?

Do niedawna w zakładach produkcyjnych panowało przekonanie, że posiadanie drobnego naddatku sprężonego powietrza produkowanego na potrzeby produkcyjne jest ilością w zupełności wystarczającą i nie ma potrzeby posiadania większego zapasu. Jest to na pewno ekonomiczne wykorzystanie sprężarki śrubowej, ale czy tak samo wygląda to w skali makro, produkcji całego zakładu?

W przypadku posiadania minimalnej ilości sprężarek, przeglądy można wykonywać w czasie, gdy zapotrzebowanie na powietrze jest mniejsze, albo w dni, kiedy produkcja jest zatrzymana. Niewiele zakładów produkcyjnych decydowało się na inwestowanie w dodatkową sprężarkę, która będzie zwykle wyłączona i eksploatowana zaledwie przez kilka godzin rocznie.

Taką sprężarką jest właśnie sprężarka śrubowa zastępcza. Ma ona za zadanie zastąpić jedną ze sprężarek produkujących powietrze na potrzeby produkcyjne, gdy nastąpi nagła konieczność jej wyłączenia.

Czym jest sprężarka śrubowa zastępcza?

Nie jest to sprężarka, która oczekuje na włączenie w przypadku chwilowego zwiększenia zapotrzebowania na sprężone powietrze. Nie jest to też ona sprężarką śrubową użytkowaną rotacyjnie, np. gdy istnieją trzy takie same urządzenia, dwa z nich zapewniają powietrze, a po miesiącu następuje wyłączenie jednej i zastąpienie ją tą wcześniej niepracującą. Ta trzecia sprężarka powietrza śrubowa może być traktowana jako zastępcza, ale jest to zupełnie inne podejście do profilu produkcji sprężonego powietrza.

Wyobraź sobie, że wybrałeś się na wycieczkę samochodem terenowym na pustynię. Samochód wyposażony jest w koło zapasowe. W przypadku awarii jednego z czterech kół szybko wymienisz je na koło zapasowe i będziesz kontynuować podróż. Sprężarka śrubowa zastępcza jest właśnie takim środkiem bezpieczeństwa na wszelki wypadek. I choć większość kół zapasowych nigdy nie jest wykorzystywana, to w dalszym ciągu znajdziemy je w dużym odsetku samochodów. Co więcej, użytkownicy nieposiadający koła zapasowego nadal mają do dyspozycji inne rozwiązania, np. w postaci koła dojazdowego, zestawu naprawczego, puszki ze sprężonym powietrzem czy małego kompresora zasilanego z akumulatora. Istnieje również polisa Assistance z usługą naprawy przebitego koła.

W przypadku zakładów produkcyjnych rozwiązaniem problemu może być posiadanie własnego kompresora zastępczego (jak koła zapasowego), albo szybki wynajem sprężarek (jak polisa Assistance).

Kiedy potrzebna jest sprężarka śrubowa zastępcza?

Skoro sprężarka zastępcza ma być „kołem zapasowym” dla produkcji, to będzie produkować powietrze w przypadku, gdy:

  • Wystąpi awaria podstawowej sprężarki powietrza
  • Nastąpi konieczność okresowego przeglądu podstawowej sprężarki w czasie, gdy nie można jej wyłączyć z eksploatacji ze względu na trwającą produkcję
  • Przedsiębiorstwo rozwija się, zwiększa zapotrzebowanie na sprężone powietrze do poziomu prawie 100% obciążenia eksploatowanych sprężarek i w celu realizacji niespodziewanego dodatkowego zamówienia wymagane jest uruchomienie jeszcze jednej maszyny.

W przypadku produkcji uzależnionej od dostępności sprężonego powietrzasprężarka śrubowa zastępcza zapewnia, że nie wystąpią spadki wydajności, przestoje czy straty finansowe spowodowane niewystarczającą ilością sprężonego powietrza.

W jaki sposób wyposażyć się w sprężarkę zastępczą?

Rozwiązania są dwa:

  • Podpisanie umowy z firmą oferującą wynajem sprężarek
  • Posiadanie własnej sprężarki zastępczej 

Należy mieć świadomość, że w przypadku niespodziewanej awarii, system musi zadziałać natychmiast. Umowa z firmą obsługującą wynajem sprężarek będzie dobrym rozwiązaniem pod warunkiem gwarancji natychmiastowej dostawy sprężarki albo możliwości składowania sprężarki w miejscu, w którym jest potrzebna. A przecież niespodziewane awarie mogą przytrafić się w nocy, w weekendy i święta, więc proces dostawy i uruchamiania urządzenia musi być dobrze zaplanowany.

Drugie rozwiązanie, tj. posiadanie własnej sprężarki zastępczej, jest znacznie prostsze. W przypadku gdy śrubowa sprężarka powietrza ulega awarii, technik włącza sprężarkę zastępczą bez żadnej zwłoki, ponieważ czeka ona w sprężarkowni, gotowa do uruchomienia.

Koszt posiadania sprężarki zastępczej lub jej braku

Dokładna kwota jest trudna do oszacowania, ponieważ wiele zależy od indywidualnych uwarunkowań każdego zakładu produkcyjnego.

Za sprężarkę zastępczą może posłużyć kompresor śrubowy, która była eksploatowana w zakładzie przez ostatnie lata, ale z powodu rozwoju zakładu została zastąpiona nowszym modelem. Dotychczas eksploatowana sprężarka śrubowa już dawno się zamortyzowała, ale szkoda pozbywać się kompresora, który jest nadal sprawny. Jest to sposób na zdobycie sprężarki zastępczej niejako „za darmo”.

Dobrą metodą na obliczenie kosztów, może być oszacowanie wysokości strat w przypadku zatrzymania produkcji. Załóżmy, że działasz w branży przetwórstwa spożywczego. Zatrzymanie linii produkcyjnej z powodu braku sprężonego powietrza może wiele cię kosztować, zwłaszcza gdy jest to towar szybko psujący się i wymagający niskiej temperatury, np. ryby, sery czy mięso. Prawdopodobnie wystarczą jeden lub dwa dni przestoju i koszty związane z utylizacją wsadu produkcyjnego przekroczą wydatki na wynajem sprężarki lub nawet amortyzację nowo zakupionego kompresora zastępczego. 

Najprostszym rozwiązaniem jest oszacowanie kosztu przestoju trwającego jeden dzień i szybka analiza, czy warto ryzykować takie pieniądze. W przypadku dużego i odpowiedzialnego biznesu odpowiedź będzie jedna – potrzebny jest kompresor śrubowy zastępczy.

Warto jeszcze wspomnieć, że istnieją branże, w których przepisy wręcz wymagają posiadania zastępczego źródła sprężonego powietrza dla utrzymania ciągłości funkcjonowania. Taka potrzeba zachodzi chociażby w przypadku szpitali, w których niezbędny jest stały dostęp do medycznego sprężonego powietrza. Firmy wyspecjalizowane w produkcji zestawów sprężonego powietrza oferują moduły złożone z trzech takich samych sprężarek, gdzie każda z osobna pokrywa całość zapotrzebowania na sprężone powietrze. W przypadku przeglądu jednej sprężarki i równoczesnej awarii drugiej, trzecia sprężarka powietrza śrubowa zapewnia pacjentom dostęp do powietrza.

Posiadanie sprężarki zastępczej w dzisiejszych realiach konkurencyjności rynkowej jest nieodzowne, gdy chcesz prowadzić godną zaufania działalność produkcyjną.

Oferujemy wynajem sprężarek, a zasady jej udostępnienia przedstawiamy w bezpośrednim kontakcie po poznaniu uwarunkowań i zapotrzebowania na sprężone powietrze. Nie zwlekaj i zabezpiecz swoją produkcję już teraz, nim niespodziewana awaria pozbawi Cię sprężonego powietrza i zysków.