Gdzie wykorzystuje się dmuchawy i w jakim celu?

W większości zakładów produkcyjnych wentylatory i dmuchawy wykorzystywane są do układów wentylacji lub do procesów przemysłowych, które wymagają przepływu gazu. Gazem tym jest głównie powietrze atmosferyczne, ale może być nim jakikolwiek gaz włącznie z gazem agresywnym.

Definicja dmuchawy

Czytając różne dostępne opracowania na temat dmuchaw i wentylatorów można zauważyć, że czasami te nazwy są używane naprzemiennie. Właściwie są to podobne do siebie urządzenia, a ich konstrukcja nie determinuje, czy jest to wentylator czy dmuchawa do sprężania gazów. Czynnikiem determinującym nazwę jest strona, po której występuje opór, który urządzenie musi pokonać, aby cząstki gazu przemieściły się dalej w celu poprawnej realizacji procesu przemysłowego.

Oznacza to, że wentylatorem według powyższej definicji jest urządzenie, które zasysa gaz/powietrze atmosferyczne przez system i tłoczy go do atmosfery, a dmuchawa zasysa gaz/powietrze atmosferyczne i tłoczy je do systemu.

Z reguły system składa się z wentylatora/dmuchawy, silnika elektrycznego, układu sprzęgającego do przekazania mocy, instalacji/kanałów/rurociągów, systemów sterowania wydajnością i urządzeń uzdatniania gazu (filtry, chłodnice, wymienniki ciepła itp.).

Innym podejściem w sprawie klasyfikacji, określonym przez The American Society of Mechanical Engineers (ASME) jest podział urządzeń na wentylatory, dmuchawy i kompresory według współczynnika określającego stosunek ciśnienia na tłoczeniu do ciśnienia na ssaniu.

Podział urządzeń do przetłaczania gazu wg. ASME
UrządzenieWspółczynnikWzrost ciśnienia mm H2O
Wentylatordo 1,11do 1136 (111,4 mbar)
Dmuchawaod 1,11 do 1,20od 1136 do 2066
Kompresorpowyżej 1,20od 2066 (202,6 mbar)


Z takiego podziału wyłamują się europejscy producenci, dla których przemysłowa dmuchawa do sprężania gazów charakteryzuje się zdolnością do podwyższenia ciśnienia nawet do poziomu 1100 mbar, czyli 11.217 mm H2O.

Dmuchawa do sprężania gazów

W naszej ofercie znajdują się dmuchawy przeznaczone do sprężania i odsysania gazów charakteryzujące się bezpośrednim podłączeniem silnika elektrycznego do korpusu dmuchawy.

Wśród nich mozna wymienić dmuchawy do sprężania gazów jednostopniowe, jedno/dwuwirnikowe, dwustopniowe jedno/dwuwirnikowe oraz dmuchawy do gazów agresywnych lub w wykonaniu spełniającym wymagania Dyrektywy 94/09 EC (ATEX) dotyczącej potencjalnie wybuchowej atmosfery.

Wykorzystanie dmuchawy do sprężania gazów

Wszędzie tam gdzie wykorzystywane jest przemysłowe sprężone powietrze produkowane przez kompresory o ciśnieniu roboczym np. 6-10 bar, istnieje szansa, że wykorzystywana jest również dmuchawa lub istnieje potencjał jej zastosowania. Prawdopodobnie sprężone powietrze jest wykorzystywane w procesie napowietrzania, oczyszczania, osuszania lub schładzania. Jednak sprężone powietrze mimo, że jest pewnym, skutecznym i dostępnym nośnikiem energii to jest jednocześnie drogie. Tam, gdzie można go zastąpić niskociśnieniowym systemem, tam ma zastosowanie dmuchawa.

Dmuchawy w systemie napowietrzania

Wykorzystywane są do transferu powietrza przez ciecze lub ciała stałe.

Celem jest utrzymanie ściśle określonych warunków procesowych, np. w ściekach. Napowietrzanie ścieków pozwala na tlenowe przemiany w ściekach, zmniejszenie ich toksyczności, mieszanie i ujednorodnianie ich składu oraz redukcję odoru i szkodliwych gazów.

Innym przykładem napowietrzania cieczy jest napowietrzanie wodnych zbiorników wykorzystywanych w hodowli ryb.

Z kolei przykładem wykorzystania dmuchaw w napowietrzaniu ciał stałych może być napowietrzanie pryzm kompostowych, w celu utrzymania odpowiedniego natlenienia, wilgotności i temperatury pryzmy. Drugim przykładem będzie napowietrzanie magazynowych silosów zbożowych, albo cylindrycznych suszarni silosowych, by osiągnąć odpowiednią jakość i wilgotność zboża. Takie samo zastosowanie dmuchawy występuje w spulchnianiu i przewietrzaniu silosów z mąką.

Dmuchawy w systemie oczyszczania, osuszania i schładzania

Idealnym przykładem zastosowania dmuchawy w systemie oczyszczania, osuszania i schładzania jest zasilanie niskociśnieniowych noży powietrznych. Noże powietrzne to zestawy dysz ustawione tak, aby zapewnić dużą ilość powietrza o wysokiej prędkości na krawędzi noża i na całej jego długości. Dzięki temu istnieje możliwość skierowania tej samej jakości powietrza na nieregularne kształty albo duże powierzchnie.

Doskonałym przykładem jest zastosowanie noży powietrznych w przemyśle napojowym. Wilgoć jest na pewnym etapie niedopuszczalna w procesie rozlewania. Może spowolnić produkcję ze względu na konieczność wysuszenia butelek przed etykietowaniem albo niszczy etykiety, gdy butelka nie jest prawidłowo osuszona. Zastosowanie noży powietrznych, które dokładnie doprowadzają powietrze na zmienny kształt butelki, jest rozwiązaniem osuszającym powierzchnię. Taką samą funkcję pełni powietrze w suszarkach nakrętek. Powietrze wręcz wypycha wilgoć z wnętrza nakrętki i tym samym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia produktu finalnego. Noże powietrzne są też wykorzystywane do osuszania pojemników i opakowań zwrotnych, które przed ponownym zatowarowaniem muszą zostać umyte.

Innym przykładem może być osuszanie aseptycznych opakowań kartonowych. Czyste, bezolejowe powietrze usuwa wilgoć z kartoników po etapie mokrej sterylizacji.

Do zasilania noży powietrznych w wymienionych zastosowaniach wykorzystywane jest powietrze tłoczone przez dmuchawy. W przypadku miejsc, gdzie powietrze ma kontakt z produktem spożywczym, dmuchawa musi być dodatkowo wyposażona w filtry sprężonego powietrza posiadające certyfikat dopuszczenia do takiej aplikacji.

Jeszcze jednym przykładem, gdzie dmuchawa do sprężania gazów wykorzystywana jest w procesie suszenia to automatyczna myjnia samochodowa. Rama wyposażona w szereg dysz przemieszcza się nad samochodem, strząsa nadmiar wody, a przy ponownym przejściu osusza powierzchnię karoserii.

Dmuchawy w systemie transportu pneumatycznego

Innym zastosowaniem dmuchaw jest transport pneumatyczny granulowanych lub pylistych materiałów takich jak mąka, cukier, zboże lub polistyren. Niezbędne jest zastosowanie systemu separującego produkt od powietrza, by móc zgromadzić transportowany produkt w zbiornikach. Powietrze wykorzystane do transportu i pozbawione pyłów uchodzi do atmosfery.

Niezależnie od tego, czy jest to przemysł motoryzacyjny, hutniczy, budowlany, energetyczny, przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczny, drukarski, włókienniczy czy jakikolwiek inny, w maszynach produkcyjnych, procesowych lub do transportu pneumatycznego zamontowane są dmuchawy.

Różnią się jedynie parametrami technicznymi, ale w każdym przypadku są bardziej ekonomicznym źródłem powietrza niż kompresory. Niewielkie zużycie energii elektrycznej, niska głośność, niewielkie wymiary i łatwość instalacji w dowolnym miejscu sprawiają, że dmuchawy są popularnym źródłem dużej ilości taniego powietrza o niskim ciśnieniu.

Masz wątpliwość, jaką dmuchawę dobrać do Twojej maszyny, albo procesu?

Sprawdź dmuchawy dostępne w naszej ofercie i skontaktu się z doradcą, który pomoże ci w doborze odpowiedniego produktu.