Zalety centralnej próżni

Koncepcja centralnej próżni powstała na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy zastosowanie próżni w przemyśle stało się na tyle powszechne, że koniecznym okazało się znalezienie rozwiązania dla scentralizowania źródła jednego medium (tak jak ma to miejsce w przypadku wody, gazu, prądu lub sprężonego powietrza). Maszyny produkcyjne do tego czasu były wyposażone w małe stanowiskowe pompy próżniowe generujące próżnię. Jednak dodatkowo wytwarzały one również ciepło, drgania, hałas i zanieczyszczenie miejsc, w których były montowane.

Centralną próżnią nazywa się system, w którym próżnia wytwarzana jest przez pompę próżniową lub częściej, zespół pomp próżniowych umieszczonych w dowolnym miejscu zakładu produkcyjnego i podłączonych do rurociągu. Dzięki niemu próżnia jest prowadzona do poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, gdzie jest wykorzystywana. Maszyny produkcyjne podłączane są do rurociągu za pośrednictwem przewodów. W zależności od zastosowania i potrzeb, próżnia dostarczana do maszyn może być zróżnicowana na poziomie trzech wartości podciśnienia:

 • Próżnia pomocnicza – 130-120 mbar
 • Próżnia wstępna – 60-50 mbar
 • Próżnia ostateczna – poniżej 5 mbar

Zastosowanie próżni w przemyśle

Zalety próżni przesądziły o jej powszechności stosowania w przemyśle. Znany jest szereg przykładów, gdzie próżnia poprawia jakość i szybkość procesu produkcyjnego oraz obniża koszty produkcji:

 • Przemysł spożywczy – usuwanie powietrza, formowanie tacek, odsysanie odpadów, suszenie, liofilizacja, transport,
 • Przemysł ceramiczny – transport i odgazowywanie masy ceramicznej,
 • Przemysł farmaceutyczny i medyczny – centralne systemy do sal operacyjnych i łóżek szpitalnych oraz laboratoriów medycznych,
 • Przemysł lakierniczy – miksery i dyspensery olejów z systemami odgazowywania,
 • Przemysł tworzyw sztucznych – maszyny do termo formowania, wspomaganie wstrzykiwania tworzyw do form,
 • Przemysł gumowy – odgazowywanie mieszanki surowcowej, wspomaganie formowania opon,
 • Przemysł metalurgiczny – odgazowywanie surówki, obróbka cieplna, transport arkuszy blach,
 • Przemysł szklarski – przemieszczenie tafli szkła i gotowych produktów, wspomaganie procesu formowania butelek.

Wszystkie te zastosowania można zrealizować z pomocą centralnej próżni. W każdej z instalacji istnieje wiele zalet jej zastosowania, które rekompensują podwyższone koszty inwestycji i konieczność ciągłej pracy pomp próżniowych.

Zalety centralnej próżni

W większości przypadków zalety zastosowania centralnej próżni w przemyśle można przypisać do trzech grup:

 • Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
  • Podwyższenie poziomu czystości w strefie produkcji
  • Usunięcie oparów olejowych
  • Usunięcie nieprzyjemnych zapachów
  • Eliminacja hałasu związanego z pracą pompy
  • Zredukowanie ciepła generowanego przez pracującą pompę
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy z powodu braku pomp stanowiskowych lub usunięcia pomp z niebezpiecznych stref
 • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej
  • Zmniejszone do minimum koszty obsługi pomp próżniowych
  • Większa żywotność pomp próżniowych
  • Centralne sterowanie instalacją próżniową z możliwością wizualizacji parametrów pracy i programowania czasu pracy w celu jednoczesnego osiągnięcia czasu obsługi serwisowej
  • Możliwość stosowania pomp o różnych wydajnościach i załączania ich w trybie automatycznym lub ręcznym
  • Brak przestojów w produkcji w przypadku awarii lub serwisu pompy (system zawsze jest projektowany z rezerwą wydajności)
  • W przypadku produkcji w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze brak stanowiskowych pomp próżniowych ogranicza potrzeby klimatyzacyjne
 • Jakość i koszt produktu finalnego
  • Niższe koszty jednostkowe produkcji z powodu wyższych wydajności maszyn, lepszej jakości opakowań i większej trwałości maszyn produkcyjnych
  • Zwiększenie odporności na transport świeżych produktów spożywczych schładzanych lub pakowanych próżniowo
  • Pakowanie produktów w próżni pozwala na wydłużenie czasu trwałości i przydatności do zużycia produktów wrażliwych na atmosferę np. żywności, kosmetyków i lekarstw.