Jakość sprężonego powietrza

Wiedza o jakości sprężonego powietrza jest ważnym czynnikiem w ograniczaniu kosztów energii i kosztów operacyjnych zakładu. Im wyższa jakość sprężonego powietrza tym bardziej kosztowna jest jego produkcja. Wymaga bowiem dodatkowych urządzeń do uzdatniania powietrza, wyższych nakładów inwestycyjnych, zużycia energii i większych nakładów na ich serwisowanie. Jakość sprężonego powietrza powinna być dostosowana do minimalnego akceptowanego przez odbiorniki końcowe poziomu wilgotności, zaolejenia i czystości powietrza.

Przykładowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze narzędzi pneumatycznych:

Poziom jakości sprężonego powietrzaZastosowanie
Zwykłe powietrze użytkoweOgólne powietrze użytkowe, piaskowanie, proste prace lakiernicze, transport pneumatyczny
Powietrze instrumentacyjneLaboratoria dentystyczne i fotograficzne, malowanie natryskowe, malowanie proszkowe, technika pomiarowo-regulacyjna, powietrze do sterowania, narzędzia pneumatyczne
Powietrze procesowePrzemysł spożywczy, farmaceutyczny i elektroniczny
Powietrze do oddychaniaSzpitalne systemy powietrza, stacje napełniania butli z powietrzem do oddychania, maski i przyłbice stosowane do oddychania podczas strumieniowej obróbki ściernej powierzchni

Powyższa tabelka jedynie obrazuje poziomy jakości sprężonego powietrza. Do każdego zastosowania należy dobrać sprężone powietrze o odpowiedniej klasie.

Zanieczyszczenia sprężonego powietrza

Sprężone powietrze może zostać zanieczyszczone cząstkami stałymi, parami i cieczami. Zanieczyszczenia mogą wniknąć do systemu sprężonego powietrza przez dolot do sprężarki lub wytrącić się w samej instalacji sprężonego powietrza.

Jakość powietrza jest określona międzynarodową normą ISO 8573-1:2010 przez zdefiniowanie różnych klas i odpowiadających im maksymalnych dopuszczalnych zawartości cząstek stałych, ciśnieniowego punktu rosy i maksymalnej zawartości oleju w warunkach referencyjnych, czyli temperaturze 20oC, ciśnieniu absolutnym 100 kPa = [1 bar ](a) i względnym ciśnieniu pary wodnej = 0.

Klasy jakości powietrza dla cząstek stałych

Klasa jakościZanieczyszczenia stałe d – maksymalna ilość zanieczyszczeń w m³
 0,1 μm < d ≤ 0,5 μm0,5 μm < d ≤ 1,0 μm1,0 μm < d ≤ 5,0 μm
0Lepsza od klasy „1“: wymagana jakość sprężonego powietrza jest ustalana bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą urządzeń do uzdatniania
1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤10
2 ≤400000≤6000≤100
3 Nie określono≤90000≤1000
4 Nie określonoNie określono≤10000
5 Nie określonoNie określono≤100000
Klasa jakościCp – Koncentracja cząstek stałych –mg/m3
60 < Cp ≤ 5
75 < Cp ≤ 10
xCp > 10

Sprawdź nasze produkty w kategorii: Centralna próżnia

Klasy jakości powietrza dla cząstek wody

Klasa jakości
Ciśnieniowy punkt rosy oC
0Lepsza od klasy „1“: wymagana jakość sprężonego powietrza jest ustalana bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą urządzeń do uzdatniania
1≤ -70
2≤ -40
3≤ -20
4≤ +3
5≤ +7
6≤ + 10
Klasa jakościCw – Koncentracja cząstek wody – g/m3
7Cw ≤ 0,5
80,5 < Cw ≤ 5
95 < Cw ≤10
XCw > 10
banner-dlugi

Klasy jakości powietrza dla oleju i par oleju

Klasa jakościResztkowa zawartość oleju (ciecz, aerozol i pary) mg/m3
0Lepsza od klasy „1“: wymagana jakość sprężonego powietrza jest ustalana bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą urządzeń do uzdatniania
1≤ 0,01
2≤ 0,1
3≤ 1
4≤ 5
5> 5

Zasada oznaczenia klasy czystości sprężonego powietrza w danym punkcie pomiarowym obejmuje następujące informacje w podanej kolejności i oddzielone dwukropkiem:


ISO 8573-1: 2010 [A: B: C]


gdzie:

  • A jest klasą czystości dla cząstek stałych,
  • B klasa czystości ze względu na wilgotność i wodę w stanie ciekłym,
  • C jest klasą czystości oleju.

Przykłady klas jakości powietrza dla wybranych zastosowań:

  • Siłowniki pneumatyczne – 3 (cząstki stałe) : 4 (woda) : 3 (olej)
  • Narzędzia pneumatyczne – 4 : 4 : 4
  • Transport pneumatyczny artykułów spożywczych – 2 : 2 : 1
  • Lakierowanie proszkowe – 1 : 2 : 1

Gdy poziom zanieczyszczeń zaliczony jest do klasy X, to najwyższe stężenie zanieczyszczeń będzie podane w nawiasach okrągłych np. ISO 8573-1:2010 [A:X(15):C] i oznaczać będzie, że stężenie wody w stanie ciekłym CW, wynosi maksymalnie 15 g/m3.

Gazowe i mikrobiologiczne zanieczyszczenia muszą być oznaczane dodatkowo w następujący sposób:
⎯ ISO 8573-6 [zanieczyszczenie, wartość, jednostka miary] np. [SO2 ≤0,01 mg/kg], [CO2 ≤1 mg/kg], [CO ≤ 0,1 mg/kg].

Jeśli jakość sprężonego powietrza nie spełnia wymagań określonych dla danej klasy, możemy spodziewać się przyspieszonego zużycia powierzchni, korozji narzędzi, instalacji, sprzętu, zniszczeniami przyrządów i zwiększenia braków produkcyjnych. Dlatego tak ważne jest by jakość powietrza w miejscu odbioru była zgodna z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze i normy bezpieczeństwa.