4 kroki do oszczędności energetycznych

Przesyłanie sprężonego powietrza bez strat i wykorzystywanie go jedynie na cele produkcyjne to sytuacja idealna. W rzeczywistości występuje szereg nieprawidłowości zwiększających czas pracy sprężarki i powodujących zwiększony pobór energii elektrycznej. Szacuje się, że w średniej wielkości zakładzie 50% sprężonego powietrza wykorzystywane jest do celów produkcyjnych, ok. 20-30% marnowanych jest z powodu nieszczelności, a 10% traconych z powodu nieprawidłowego wykorzystania (zastępowanie np. dmuchaw Roots’a, wentylatorów, dysz, noży powietrznych itp.). Pozostałe 10% to sztuczne zapotrzebowanie spowodowane złą instalacją i błędnie przekazywanymi sygnałami do systemu zarządzania pracą sprężarki.

Jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki?

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki należy przeprowadzić analizę rozkładu zużycia sprężonego powietrza.Część zadań można wykonać we własnym zakresie pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy, a część zadań warto zlecić zewnętrznej firmie doświadczonej w audytach energetycznych. Największy i najprostszy potencjał wygenerowania oszczędności energetycznych istnieje w redukcji nieszczelności. Posługując się ultradźwiękowym detektorem nieszczelności można określić miejsce wycieku, jego wielkość oraz koszt traconego powietrza, a w konsekwencji koszt niepotrzebnej pracy sprężarki. Usunięcie nieszczelności da natychmiastowy efekt oszczędności energetycznej.


Drugim obszarem jest korekta instalacji sprężonego powietrza.Poprowadzenie instalacji np. w pętli, prawidłowe rozplanowanie trasy instalacji, prawidłowy dobór średnic rurociągu oraz dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza w najbardziej odległych od sprężarki lokalizacjach, pozwolą na ograniczenie spadków ciśnień i w efekcie bardziej równomierną pracę sprężarki dopasowaną do zapotrzebowania.


Następny obszar to odzysk ciepła odpadowego. Pracująca sprężarka generuje ciepło, które można odzyskać poprzez wmontowanie wymiennika ciepła w układ hydrauliczny sprężarki. Pozwoli on na odzysk ciepła i przekazanie go do układu podgrzewania wody użytkowej lub układu cieplnego ogrzewania. Tracone do tej pory ciepło będzie wykorzystane i dzięki temu unikniemy dodatkowych kosztów energetycznych. 


Ostatni obszar, który może zagwarantować szybkie oszczędności energetyczne to zamiana sprężarki stałoobrotowej na wersję zmiennoobrotową.Sprężarka zmiennoobrotowa ma możliwość dostosowania swojej wydajności do zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Inne, proste i nieinwazyjne sposoby ograniczenia pracy sprężarki i zarazem uzyskania oszczędności energetycznych to:

  • Wyłączanie maszyn, które nie są używane (analiza własna pracy maszyn w zakładzie),
  • Skuteczne wentylowanie pomieszczenia kompresorowni (mniejsze zapotrzebowanie na pracę układu chłodzenia sprężarki),
  • Stosownie efektywnego systemu sterowania pracą sprężarek (sterownik zarządzający pracą kilku sprężarek różnej mocy, włączający i wyłączające je adekwatnie do zapotrzebowania na sprężone powietrze),
  • Wykorzystywanie odpowiedniej jakości powietrza tam gdzie jest potrzebne (im wyższa jakość sprężonego powietrza tym wyższy jego koszt. Wprawdzie łatwiej jest wykorzystywać powietrze z jednej instalacji, ale taniej jest poprowadzić drugą instalację na powietrze gorszej jakości i ograniczyć korzystanie z powietrza wysokiej jakości do minimum),
  • Redukowanie godzin pracy w odciążeniu (sprężarka pracująca w odciążeniu pobiera energię elektryczną na poziomie 20-30% mocy znamionowej, ale nie produkuje sprężonego powietrza),
  • Redukowanie ciśnienia pracy do minimum (obniżenie ciśnienia w instalacji o 1 bar daje oszczędność energetyczną na poziomie 7%),
  • Systematyczna wymiana wkładów filtracyjnych sprężonego powietrza (filtry, które zanieczyściły się w trakcie eksploatacji mają zwiększony spadek ciśnienia o 0,3-0,5 bar w stosunku do nowego wkładu, a zwiększony spadek ciśnienia przekłada się na zwiększony pobór energii elektrycznej sprężarki).
centralna-proznia-baner

Istnieje wiele sposobów uzyskania oszczędności energetycznych. Czasami wymagają one inwestycji w nowatorskie rozwiązania, ale licząc koszty należy pamiętać, że koszt energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia sprężarki przez okres 5.000 godzin rocznie przekracza wartość zakupu sprężarki. Dlatego właściwie każde działanie ograniczające zużycie energii elektrycznej wygeneruje oszczędności na pokrycie dokonanych inwestycji.